Etter siste årsmøte har Bergsgrende Hytteeierforening følgende styre: 

Styreleder

Tor Hojem

Styremedlem

Anita Stueflotten

Styremedlem

Kari Sundet

Styremedlem

Ola Dale

Varamedlem

Britt Dale

Varamedlem

Jens Henrik Engen

Ta gjerne kontakt med styret dersom du har spørsmål, gode ideer eller nye saker du brenner for. Styret kan kontaktes på e-post styret@bergsgrendehytteeierforening.net eller styrets leder på mobil 959 34 776.