top of page

Etter siste årsmøte har Bergsgrende Hytteeierforening følgende styre: 

Styreleder

Tor Hojem

Styremedlem

Elin Indseth

Styremedlem

Kari Bjørnsgaard

Styremedlem

Ola Dale

Varamedlem

Britt Dale

Varamedlem

Kjell Storløkken

Ta gjerne kontakt med styret dersom du har spørsmål, gode ideer eller nye saker du brenner for. Styret kan kontaktes på e-post styret@bergsgrendehytteeierforening.net eller styrets leder på mobil 45800594.

bottom of page