top of page

Skiløyper

Løypenettet omfatter skogsløypene som er ca 14-15 km til sammen, og som kan brukes hele vinteren. Gråsideløypa som går innover fjellet fra Eftansåe parkeringsplass, er på 24 – 26 km. I tillegg er det lysløype nede i Dovre. 
 

Bergsgrende Løypeforening (BL) er et samarbeid mellom Dovre i.l, Bergsgrende Hytteforening og Bergsgrende Hyttegrend SA. Formålet med samarbeidet er at en i fellesskap opprettholder og utvikler et godt skiløypenett i området. Løypeforeningen har et styre med en representant fra hver av partene. Styret godkjenner budsjett og organisering av løypekjøring utifra tilgjengelige økonomiske rammer. Løypeforeningen disponerer 2 snøscootere, samt diverse utstyr for preparering, rull, slodd, sporleggere og løypeslodd. I tillegg en tilhenger for frakt av utstyret. Kjøringen skjer på dugnadsbasis.

Løypene blir kjørt opp fra jul og til over påske. Skogs og fjell-løypene prepareres med vekt på helger og ferieperioder (vinterferieuken og påskeuken). Gråsideløypa tillates stikket og tråkkes fra 10. februar. Fra helga før palmesøndag og til over påske kan løypa sporsettes. Løypekjøringen kan følges på www.skisporet.no. 

Andre tur- og løypekart finner du her.

Screenshot 2019-02-13 at 00.10.18.png
bottom of page