top of page

Velkommen til Bergsgrende HytteeierForening 

BHF01_redigert.jpg

Om oss

Bergsgrende hytteeierforening ble stiftet langfredag 2006 på et stiftelsesmøte på Toftemo Turiststasjon i Dovre kommune.  Foreningen er en interesseorganisasjon for hytte/tomteeiere i Bergsgrende hyttegrend. Formålet med foreningen er å ivareta medlemmenes felles interesser i forhold som vedrører hytteeiere og deres bruk av hytter, fellesområder, veier, vann, samt andre saker foreningen finne formålstjenlig. Bergsgrende Hytteeierforening er registrert i Brønnøysund-registrene, med organisasjonsnummer 916 677 715.

Informasjon om tilgjengelige tomter i Bergsgrende Hyttegrend finner du her.

Aktuelt

Styret informerer med dette om at det vil bli innkalt til ordinært årsmøte på Toftemo turiststasjon torsdag (Skjærtorsdag) 28. mars kl. 17.00 – 18.00.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er torsdag 6. mars. Innkallingen med dagsorden og dokumentasjon vil bli sendt ut 11. mars.

bottom of page