top of page

Velkommen til Bergsgrende HytteeierForening 

BHF01_redigert.jpg

Om oss

Bergsgrende hytteeierforening ble stiftet langfredag 2006 på et stiftelsesmøte på Toftemo Turiststasjon i Dovre kommune.  Foreningen er en interesseorganisasjon for hytte/tomteeiere i Bergsgrende hyttegrend. Formålet med foreningen er å ivareta medlemmenes felles interesser i forhold som vedrører hytteeiere og deres bruk av hytter, fellesområder, veier, vann, samt andre saker foreningen finne formålstjenlig. Bergsgrende Hytteeierforening er registrert i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 916 677 715.

Informasjon om tilgjengelige tomter i Bergsgrende Hyttegrend finner du her.

bottom of page